OFERTY SZCZEGÓLNIE POLECANE

 • obiekt użytkowy Przecław 2 050 PLN
  ZOBACZ
   146m2    
 • mieszkanie Szczecin, Śródmieście, Centrum 1 000 PLN
  ZOBACZ
   29,74m2  1 pokoje  8 piętro
 • lokal użytkowy Szczecin, Śródmieście, Centrum 690 000 PLN
  ZOBACZ
   125m2    0 piętro
 • mieszkanie Szczecin, Śródmieście 1 200 PLN
  ZOBACZ
   32,65m2  1 pokoje  3 piętro
 • mieszkanie Szczecin, Śródmieście, Stare Miasto 2 000 PLN
  ZOBACZ
   70m2  2 pokoje  2 piętro
 • dom Mierzyn 3 800 PLN
  ZOBACZ
   200m2  6 pokoje  
 • mieszkanie Szczecin, Północ, Warszewo 237 000 PLN
  ZOBACZ
   38,21m2  2 pokoje  0 piętro
 • mieszkanie Szczecin, Śródmieście, Centrum 264 000 PLN
  ZOBACZ
   61,33m2  3 pokoje  11 piętro
 • dom Szczecin, Północ, Warszewo 6 500 PLN
  ZOBACZ
   320m2  7 pokoje  
 • mieszkanie Szczecin, Śródmieście, Stare Miasto 1 900 PLN
  ZOBACZ
   38m2  2 pokoje  1 piętro

Nie trać czasu

WYSZUKAMY DLA CIEBIE NIERUCHOMOŚĆ

LUB

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy firmą działająca w branży obrotu nieruchomościami już ponad 20 lat. Nasz zespół tworzą doświadczeni, zaangażowani i zmotywowani pracownicy, którzy wiedzą, jakie domy i mieszkania sprawiają, że ludzie czują się w nich komfortowo i takie też proponują.
Wyróżnia nas indywidualna baza ofert, dzięki której staramy się działać szybciej i oferować niepowtarzalne nieruchomości.

*Wszystkie transakcje zawierane przez nasze Biuro asekurowane są polisą ubezpieczeniową. Stosujemy Kartę Praw Klienta. Jesteśmy członkiem ZSPON. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • sprzedaż
 • wynajem
 • mieszkanie
 • dom
 • Lokal
 • Obiekt
 • działka
 • kamienica
 • gospodarstwo
 • hotel

NAJNOWSZE OFERTY

24.05 SPRZEDAŻ
kompleks hal w Szczecinie

teren z możliwościami

WIĘCEJ
24.05 WYNAJEM
Hala magazynowo- produkcyjna do wynajmu Przecław.

WIĘCEJ
22.05 WYNAJEM
Do wynajmu kawalerka, centrum tuż przy Jasnych Błoniach.

WIĘCEJ
18.05 SPRZEDAŻ
komfortowy apartament na Osiedlu pod Kasztanami

WIĘCEJ
18.05 SPRZEDAŻ
działka w centrum miejscowści

25 km od morza

WIĘCEJ
17.05 SPRZEDAŻ
Lokal do wynajmu centrum miasta, z witrynami .

Lokal uzytkowy - 5 witryn. Centrum Szczecina.

WIĘCEJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ Pionier Nieruchomości” Bożena Jaszczyńska z siedzibą w Szczecinie,
ul. Kaszubska 52, kod pocztowy 70-226 , e-mail: bozena@pionier.nieruchomosci.pl, tel. 501 780 808,

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
- w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) a dalej RODO

 • w celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z
  art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
  s. 1) a dalej RODO
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
  uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
  roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to
  najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w
  ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych
  dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe
  związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do
  marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do
  czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy współpracy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy
łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne, notariusz, komornicy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nie terazZgoda